Socialt nätverk App.net att stänga, öppen källkod dess plattform

App.net, mikrobloggtjänsten som lanserades som ett betalt abonnentalternativ till annonsstödda system som Facebook och Twitter, har beslutat att stänga sina dörrar och släppa sin programvara som öppen källkod.

I ett blogginlägg angav App.net minskande intäkter - brist på abonnenter - som anledningen till avstängningen. Användare har fram till 14 mars att exportera sina data, och vid någon tidpunkt (det har inte specificerats när) kommer all koden som ligger bakom App.net att släppas som öppen källkod.

Projektet ansågs allmänt som en modig idé, men det strider mot den accepterade ekonomin i sociala nätverksprojekt. Det valde att bara delvis öppna källkodens kodbas och genererade inte tillräckligt kritisk massa för att göra den självförsörjande.

Om du bygger det kommer de att komma - eller kommer de?

Den ursprungliga tanken bakom App.net, som Simon Phipps förklarade i en skeptisk blogg från 2012, var att crowdfund ett försök att skapa en meddelandeplattform som kan vara värd för många typer av appar, med Twitter-liknande mikrobloggtjänst som en av de mest framträdande. Eftersom användare betalade för privilegiet att få tillgång till tjänsten skulle det teoretiskt vara immunt mot de etiska svårigheterna i en annonsstödd tjänst. Det var också tänkt att vara mer tilltalande för utvecklare som är frustrerade över Twitters verktyg.

Efter ett första intresse hade App.net 2014 tillräckligt många kunder för att förbli online men inte anställa heltidsanställda. Företaget hade valt att endast en del av kodbasen med öppen källkod och upplevdes som ovillig att helt förbinda sig till en öppen källkodsmodell och därmed stimulera till vidare antagande.

App.net's strategi stod i kontrast till Diaspora, ett annat socialt nätverksprojekt med öppen källkod. App.net hade en central del av stängd, värd infrastruktur för att driva tjänsten, med ett antal öppna projekt som körs ovanpå. Diaspora tillhandahöll all koden som öppen källkod, men lämnade bördan att köra den till användare (av vilka några har tillhandahållit värd för Diaspora-noder som en tjänst).

Varken App.net eller Diaspora lockade en stor publik - inklusive utvecklarna som var tänkta att vara de primära användarna och evangelisterna för dessa system.

Underskatta aldrig tröghetens kraft

Trots sin kommersiella karaktär är Twitter fortfarande en viktig plats för devs att ansluta till varandra och få snabba svar på utropade frågor. För de flesta som riktas till App.net uppvägde Twitter: s omedelbara nytta - och det faktum att alla redan använde det - alla farhågor om plattformens kommersiella karaktär.

App.net avstängningsmeddelande antydde att företaget insåg att det hade bankat för hårt på utvecklare som drivkrafter för verksamheten, snarare än lekanvändare. "I slutändan lyckades vi inte övervinna problemet med kyckling och ägg mellan applikationsutvecklare och användarantagande av dessa applikationer", skrev App.net-grundaren Dalton Cadwell. ”Vi föreställde oss en pool av differentierade, snabbt växande tredjepartsapplikationer som skulle bibehålla antalet som behövs för att få verksamheten att fungera. ... [B] ut den initiala spänningen inte slutligen översatt till en tillräckligt stor pool av kunder för dessa utvecklare. "

En möjlig modell för vad App.net tänkte på är Box. Det företagslagringsföretaget har fokuserat på att tillhandahålla API: er för utvecklare, så att företag kan bygga sin egen lagrings- och innehållshanteringsfunktionalitet, med regelefterlevnad redan inbyggd i plattformen. Box fungerar eftersom det tog itu med ett verkligt behov och gav påtagliga bekvämligheter; för de flesta var App.net's värde mer otydligt.

Nästa (och sista) steg för App.net är att erbjuda all sin infrastruktur som öppen källkod. Tidigare öppnade företaget nyckelprojekt som körde ovanpå tjänsten, till exempel alfa-mikrobloggtjänsklienten, men inte dess fullständiga underliggande plattform. En möjlighet är att App.net går i samma riktning som Diaspora - med förmågan att vara självvärd, på ungefär samma sätt som en WordPress-installation.

Kommer människor att dike Twitter för ett indie, bootstrapped alternativ? Förmodligen inte när Twitter förblir allestädes närvarande, lätt och redan befolkat av de människor de vill nå. Det mer troliga scenariot är att andra kommer att återanvända App.net-koden till ett användbart alternativ - till exempel en DIY-serviceplattform - och spara bitarna för andra projekt. Den stora lektionen är att det krävs mer än att tillhandahålla ett alternativ för att få människor att byta till det.